• Tasarım Desteği2008/2 Sayılı Tasarım Desteği ile;

Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda, yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderler desteklenmektedir. Yüksek katma değerli ürün üretebilmek için tasarım departmanlarının geliştirilmesi ve genişletişmesi sağlanarak ihracata katkı yapılması amaçlanmaktadır.1.4 MİLYON DOLAR DESTEK VERİYORUZ!!!

Tasarımcı, modelist ya da mühendislerinizin BRÜT MAAŞLARINI 1.000.0000 $* Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderlerinizi 250.000 $** Seyahat ve web sitesi üyeliklerinizi 150.000 $**'a kadar destekliyoruz.

*Şirketinizde istihdam edilmekte olan ya da yeni istihdam edilecek Tasarımcılar, Mühendisler, Modelistler desteklenebilmektedir.

**Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleriniz Genelge Eklerinden EK-3'te yer alması ve Ticaret Bakanlığınca onaylı projenizde yazması halinde desteklenebilmektedir.

***Trend takip web sitelerine üyelik desteklenmektedir.Eğer Tasarımcı Ofisi* ya da Tasarım Şirketi** iseniz veya Tasarım Süreçlerine Sahip Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketseniz bu destekten faydalanabilirsiniz. (Şahıs şirketleri yararlanamamaktadır.)

   

TEK YAPMAN GEREKEN PROJENİ HAZIRLAYARAK TİCARET BAKANLIĞINA SUNMAN !

*Tasarım ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketler tasarım ofisi olarak kabul edilmektedir.

**Tasarımcı şirketi:Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketler tasarımcı şirketi olarak kabul edilmektedir.
GEREKLİ DÖKÜMANLAR VE EKLER

15.10.2018 Tarihli Workshop Sunumu  (Başvuru Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Sık Yapılan Hatalar)

İstihdam Harcamaları İçin Excel Formatı (İlgili Uzmanın Mailine Göndermeniz Gerekmektedir.) 

Alet-Teçhizat, Web Sitesi Üyeliği ve Yazılım Harcamaları İçin Excel Formatı (İlgili Uzmanın Mailine Göndermeniz Gerekmektedir.) 

Seyahat Harcamaları İçin Excel Formatı (İlgili Uzmanın Mailine Göndermeniz Gerekmektedir.)   ÖNEMLİ DUYURU: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Kapsamında Yapılacak Sözleşmeler Hk.  

 

DESTEK BAŞVURUSU YAPARKEN AŞAĞIDAKİ MADDELERE GÖRE HAREKET ETMENİZ BEKLEDİĞİNİZ HAK EDİŞİNİZİN DAHA HIZLI VE TAM SONUÇLANMASINA YARDIMCI OLACAKTIR.

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği İçin;

Destek başvuru süresi ödeme tarihinden itibaren 6 aydır. 6 aylık süre içerisinde İhracatçı Birliği Genel Sekterliği kaydına girmeyen başvurular geçersizdir.

Destek başvuru dosyası hazırlarken destek başvuru kılavuzunda yer alan dosya düzenine uymanız önem arz etmektedir.

Başvuru dosyanızda zorunlu belgelerin yer aldığından emin olunuz. (Zorunlu belgenin olmadığı harcamadan destek alamazsınız!) (Zorunlu belgeler için Genelge'nin 19. Maddesine göz atınız.)

Destek başvuruları, yalnızca destek başvuru dosyanızın PDF formatına dönüştürülerek yasal ve geçerli elektronik imza atmanız ve süresi içinde bu başvuyu ilgili Genel Sekreterlik kaydına sokmanız halinde kabul edilir.

Her destek başvurusunda imza sirkülerinin yer alması zorunludur.

Yalnızca Ek-3'te yer alan alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri Ticaret Bakanlığınca onaylı projenizin “ilgili yılına” eklenmiş olması halinde desteklenmektedir.

Elektronik faturaların XML formatlarının da Kep iletisi ile iletilmesi gerekmektedir.

Yurt dışından temin edilen tüm evraklar düzenlendiği ülkede yer alan Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylı olmalıdır. Destek başvuru süresi içinde ilgili Ticaret Ataşeliği'ne/Müşavirliği'ne onaylatılmamış zorunlu evraklar ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Örnek 1; WGSN üyelikleri için alınan faturaların Londra Ticaret Müşavirliği'ne onaylatılması gerekmektedir.

Örnek 2; Yurt dışından satın alınan alet-teçhizat ve makinelere ilişkin fatura ve sözleşmelerin ilgili ülkenin Ticaret Müşavirliği'ne onaylatılması gerekmektedir.

Elektronik imzalı başvurularınızı eib@hs01.kep.tr adresine gönderebilirsiniz..

İstihdam desteğinde personelinizin hali hazırda çalışan olması ya da yeni istihdam edilecek olması önemli değildir.

Yurtiçinde düzenlenen tüm ödeme belgeleri ilgili bankadan ıslak imza ve kaşe ile onaylı şekilde ibraz edilmelidir.

Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde, kredi kartı ekstresinde ilgili harcama kaleminin ödendiğini gösteren işlem tarihi 6 aylık başvuru süresinin başladığı tarihtir. ( Taksitle yapılan ödemelerde taksit ödemeleri destek süresi için kriter oluşturmamaktadır )

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, ilgili harcama kaleminin yer aldığı kredi kartı ekstresi ilgili bankadan ıslak imza ve kaşe ile onaylı olarak ibraz edilmelidir

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde şirket tüzel kişiliğine ait kredi kartının kullanılmasına özen gösterilmelidir. Ödemenin, imza sirkülerinde belirtilen ve temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından yapılmış olması halinde daha sonra şirketin bu kişilere ödeme yapması gerekmektedir.

Çek ile yapılan ödemelerde çekin ödendiği tarih 6 aylık başvuru süresinin başladığı tarihtir. ( Çek üzerindeki keşide tarihi destek süresi kriter oluşturmamaktadır )

Çek ile yapılan ödemelerde, çekin ödendiğini gösterir ödeme belgesi ile birlikte çekin fotokopisi de ibraz edilmelidir.

DESTEK BAŞVURUSUNU HAZIRLARKEN AŞAĞIDA YER ALAN KILAVUZA GÖRE HAREKET ETMENİZ DOSYA İNCELEME SÜREÇLERİNİ KISALTACAKTIR.TÜRKİYE İŞ BANKASI | YENİLİMAN ŞUBESİ [3427] HN: 369195 IBAN: TR56 0006 4000 0013 4270 3691 95 [TRY]

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI | KIBRIS ŞEHİTLERİ ŞUBESİ [713] HN: 6299799 IBAN: TR07 0006 2000 7130 0006 2997 99 [TRY]

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI | İZMİR ŞUBESİ [S00004] HN: 00158007261408006 IBAN: TR38 0001 5001 5800 7261 4080 06 [TRY]

TÜRKİYE HALK BANKASI | ALSANCAK ŞUBESİ [731] HN: 16000039 IBAN: TR30 0001 2009 7310 0016 0000 39 [TRY]

DENİZBANK | ALSANCAK ŞUBESİ [9190] HN: 17469872 IBAN: TR95 0013 4000 0174 6987 2000 01 [TRY]Kep İle Başvuruda Dosya Sıralaması Şu Şekilde Olmalıdır;