• KILAVUZLAR


Destek başvuru dosyanızın sonuçlandırılabilmesi amacıyla, başvuruda bulunan Tüzel Kişiliğe ait;

1- T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'ndan 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına istinaden İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili ve Türkiye Genelinde yapılan sorgulamaya ait belge temin edilmelidir. (Alındığı ay itibariyle geçerlidir)

2- Vergi Borcu Yoktur yazılarının 6183 S.K. 22/A Kapsamında alınması gerekmektedir. (Alındığı tarihten itibaren 15 gün geçerlidir.)

3- Yukarıda yer alan yazılarda borcunuzun olması durumunda; Hakedişinizin ilgili kurumlara mahsup edilebilmesi için Mahsup Dilekçesi ile birlikte iletilmelidir.

4- İlgili belgelerin tamamını tek bir mailde ve .PDF formatında dy@eib.org.tr adresine iletebilirsiniz.