• DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS)

 DESTEK YÖNETiM SiSTEMi (DYS) 

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistemdir.

 Giriş için Tıklayınız..! 


 ≡ GENEL BİLGİLER 

01/01/2021 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular (Turquality ve 2573 sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar Kapsamındaki başvurular hariç) sadece DYS üzerinden kabul edilir.


Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur.


DYS yararlanıcı bilgilerini MERSİS üzerinden almaktadır. Başvurudan önce MERSİS'te yer alan bilgilerin (vergi numarası, adres, telefon, ortaklık yapısı, temsilci listesi, sektör) kontrol edilerek güncellenmesi gerekmektedir. (https://mersis.gtb.gov.tr/)


* DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata göre sonuçlandırılmış desteklere (proje, heyet, yurt dışı birim, rapor, danışmanlık ön onayları vb.) yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.

1. Örnek: Devam etmekte olan bir URGE veya Tasarım Projesinin bitmesine 2 yıl süre varsa, bu projenin onay başvurusu DYS üzerinden alınmadığı için kalan proje süresince yapılacak tüm faaliyet ve destek ödeme başvurularına ilişkin süreçler proje onayının alındığı tarihteki mevzuata göre yürütülür.

2. Örnek: Ön onayı DYS üzerinden verilmemiş olan STH, Alım Heyeti, Rapor-Danışmanlık, Yurt Dışı Birim vb. desteklere ilişkin ödeme başvuruları, ön onayın verildiği tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.


DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı şirketlerin DYS'de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur. DYS'de kayıtlı olmayan şirketler, DYS üzerinden yapılacak başvurulara katılımcı olarak eklenemez.


Sisteme giriş Bakanlık web sayfası veya e-devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi ile yapılır.


 ≡ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

1) Yararlanıcı tanımlama ve Kullanıcı yetkilendirme başvuru evrakları bir ön dilekçe ekinde gönderilmelidir. Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ

2) Tanımlanma başvuruları, KEP üzerinden ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği üyesi olduğunuz İhracatçı Birliğine yapılmalıdır. İhracat işlemleri için birden fazla İhracatçı Birliği kullanılıyor ise İhracat işlemlerini ağırlıklı olarak gerçekleştirdiği İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği seçilmelidir.

- İhracatçı Birliği üyesi olmayan yararlanıcılar, istedikleri İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden birine başvurabilir.

- Tanımlanma başvurularına ilişkin DYS Uygulama Usul ve Esasları ile ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler aşağıda yer almaktadır.

3) İbraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğu MERSİS verisi alınarak kontrol edilir. İbraz edilen bilgilerde farklılık olması durumunda başvurular işleme alınmaz. Bu nedenle, ilk aşamada firmaların MERSİS kayıtlarını kontrol etmeleri ve eksiklikleri tamamlamaları gerekmektedir.

4) Tanımlama başvurularına ilişkin gönderilecek tüm form ve ekler ayrı ayrı PDF olarak gönderilmelidir. Tüm belgeler tek PDF olarak birleştirilmemelidir. (Ör: 10 sayfalık kapasite raporu – 1 pdf dosyası, 5 sayfalık İmza Sirküleri – 1 pdf dosyası, 1 sayfalık Ek-A Yararlanıcı Bilgi Formu – 1 pdf dosyası vb.)

5) EK-B’de belirtilen Kurumsal E-posta Adresinin aktif iletişim e-postası olması ve sık sık kontrol edilmesi önem arz etmektedir.


 ≡ GEREKLİ DÖKÜMANLAR 

 ⇌ Uygulama Usul ve Esasları


 ⇌ EK-A Sistem Kullanım Taahhütnamesi


 ⇌ EK-B Yararlanıcı Bilgi Formu


 ⇌ EK-C Kullanıcı Yetkilendirme Formu


 ⇌ EK-D Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formu


 ⇌ EK-E Başvuru Merkezleri


 ≡ BAŞVURU KILAVUZLARI 

⇌ Yurt Dışı Fuar Desteği - Dys Başvuru Rehberi


⇌ Yurt İçi Fuar Desteği - Dys Başvuru Rehberi


 ⇌ Yurt Dışı Birim Desteği - Dys Başvuru Rehberi


⇌ Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi - Dys Başvuru Rehberi


⇌ Sözleşmeli Tarım / Sözleşme Ön Onay - Dys Başvuru Rehberi